Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Graffiti Removal Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2994658

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

93 lần

Vùng lân cận:

Avondale

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-07169672

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video