This is an unaffiliated request

Large pothole at the beginning of the street Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3049239

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1682 lần

Vùng lân cận:

Medford

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

The pot hole at the entrance of Evans St needs to be patched.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video