Pothole Đã lưu trữ

2011 Dallas St Houston, TX 77003, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3078695

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

102 lần

Vùng lân cận:

East End

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

164079

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of surface is the street?
Đáp. Asphalt

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.