Speeding Đã lưu trữ

1074 Matianuck Avenue Windsor, Connecticut Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3084628

Submitted To:

Windsor, CT

Danh mục:

Speeding

Đã xem:

826 lần

Vùng lân cận:

Windsor

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

road safety

Mô tả

It's like a racetrack here for the evening rush hour - haven't seen enforcement for a while. Can you get some officers into the mix please?

cũng đã hỏi...
Hỏi. What time of day and day of the week have you noticed the speeding?
Đáp. 4 p.m. to 6 p.m. weekdays

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.