Arrival times/schedules Đã lưu trữ

2700-2898 Lindell Avenue Tampa, FL 33610. Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

3106620

Submitted To:

HART

Category:

HART Arrival Times/Schedules

Đã xem:

82 lần

Vùng lân cận:

College Hill

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs

Bản sao của:

3106612

Mô tả

Bus still hasn't moved

---------------------
service_date=12-16-2016;
agency_name=Hillsborough Area Regional Transit;
gtfs_stop_id=Hillsborough Area Regional Transit_3536;
stop_name=29th St @ Lindell Av;
route_id=Hillsborough Area Regional Transit_18;
route_display_name=18;
trip_id=Hillsborough Area Regional Transit_235400;
trip_headsign=South to UATC/Downtown/MTC;
predicted=true;
vehicle_id=Hillsborough Area Regional Transit_1601;
vehicle_location=27.98494529724121 -82.42805480957031;
schedule_deviation=15.000 min late;
stop_arrival_time=09:49 PM;
stop_departure_time=09:49 PM;


Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.