Other City Request Đã lưu trữ

145 Connors Street Fitchburg, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3115297

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Other City Request

Đã xem:

736 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Bản sao của:

3117607

Mô tả

o City of Fitchburg Officials and Police Dept.: The problem of speeding cars continues on Connors Street, which is one of the city's "short cuts," despite the radar cart being placed on my street for 1 month in October. I would appreciate some effort to enforce traffic law on my street as this represents a safety issue for residents/children on my street. Thank you.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Issue:
Đáp. Continued Speeding Traffic on Connors Street
Hỏi. Description
Đáp. o City of Fitchburg Officials and Police Dept.: The problem of speeding cars continues on Connors Street, which is one of the city's "short cuts," despite the radar cart being placed on my street for 1 month in October. I would appreciate some effort to enforce traffic law on my street as this represents a safety issue for residents/children on my street. Thank you.

3 Bình luậns

  • TL (Người dùng đã đăng ký)

  • TL (Người dùng đã đăng ký)

  • Nathan Larose (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.