Dead Animal Removal Đã lưu trữ

E. Outer Drive & E. 7 Mile Detroit, Michigan Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3120947

Submitted To:

City of Detroit

Danh mục:

Dead Animal Removal

Đã xem:

1427 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

black and white dog is laying by the easement across from the cemetery

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe the animal (for example, "large dog").
Đáp. Med. Dog

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.