This is an unaffiliated request

Street Light On During Daytime Đã lưu trữ

6 Sagamore St Plainview, NY 11803, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3128147

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

100 lần

Vùng lân cận:

Plainview

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

The street light is on 24/7


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.