This is an unaffiliated request

(pothole) Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

3134

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

762 lần

Vùng lân cận:

Everett

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Huge pothole that has been at the intersection of Main/Baldwin.


1 Bình luận

  • Đã đóng Administrator (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.