Sidewalk/Curb Repair Đã lưu trữ

827-899 12th Avenue South Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

3142951

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Sidewalk/Curb Repair

Đã xem:

471 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Được sao lại bởi:

3142973

Mô tả

The sidewalk, curb and curb strip have been heavily damaged by construction vehicles associated with sites at 819 and 827 12th Ave S. Cement mixers, drywall delivery trucks, dump trucks, and other heavy materials vehicles and equipment regularly cut this corner. Such operations have also obliterated a potable water access point within the curb strip of this corner.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of sidewalk/curb issue?
Đáp. NE Corner 12th Ave S and 8th St Ct S
Hỏi. Is the sidewalk made of hex blocks?
Đáp. No

 • Được thừa nhận Mayor's Action Center 1 (Người dùng đã đăng ký)

 • Mayor's Action Center 1 (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Codes Compliance 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened Ingleside (Người dùng đã đăng ký)

 • MSG (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened Ingleside (Người dùng đã đăng ký)

 • Được thừa nhận Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

 • Ingleside (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.