Other Đã lưu trữ

2014 Washington Ave Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3160166

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Other

Đã xem:

53 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

172937

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe in detail the issue.
Đáp. Metro Safety This bus driver is diving there attention on 85 at 13:15pm today with this customer. I don't think this should be allowed.

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.