Sidewalk Repair Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3164229

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Sidewalk Repair

Đã xem:

1750 lần

Vùng lân cận:

Anacostia

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-00030005

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

The sidewalk was repaired repaired in November, but the City failed to replace the replace the grass along the sidewalk. Furthermore, the water meters covers are lose or missing. L


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.