This is an unaffiliated request

divider between two sets of stores FILTHY Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3166785

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

390 lần

Vùng lân cận:

Monsey

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Litter accumulates here and no one picks it up. Fine the owners of both shopping centers.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video