JONES COURT Đã lưu trữ

Jones Court Between 12th And 13th Street Canton, Ohio Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3180381

Submitted To:

City of Canton, OH

Danh mục:

Property Clean Up

Đã xem:

916 lần

Vùng lân cận:

Canton

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

3888679, 3735254, 3910877

Mô tả

TRASH EVERY WHERE BLOWING AROUND NEIGHBORHOOD


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.