Illegal Dumping Đã lưu trữ

81 Fort Avenue Salem, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3180916

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Illegal Dumping - Bulk Item

Đã xem:

232 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Someone has dumped a couch and numerous large black trash bags in the parking lot beside Cannon Hills. Is it just me or has the number of illegal dumpings increased since the new trash rules started?

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the illegal dumping on private property or public property?
Đáp. Public
Hỏi. If you are you able, please identify the nature of the debris or items.
Đáp. Couch and numerous bags of trash

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.