Snow Removal Issues in front of Private Property Đã lưu trữ

2 Lawrence St Chelsea, MA 02150, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2660

ID Vấn đề:

3207025

Submitted To:

Chelsea, MA

Category:

Snow Removal Issues in front of Private Property

Đã xem:

335 lần

Vùng lân cận:

Chelsea

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

snow

Mô tả

Just a thank you to whoever was plowing this am, & responded to my awkward gesturing to an unplowed part of our street. :) I appreciate you!


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.