FACILITIES MGMT: Traffic Signals & Signs Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 960

ID Vấn đề:

3255914

Submitted To:

Macon-Bibb County

Category:

TRAFFIC ENG: Study Request

Đã xem:

1123 lần

Vùng lân cận:

Macon

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, road safety

Mô tả

I work for a lady who lives at 860 Lee rd. She watches car fly through her area and she would like a caution sign and/or speed bump installed

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you requesting repair of?
Đáp. Signs
Hỏi. List exact location
Đáp. 860 Lee Road Macon GA. 31204
Hỏi. Signs - Be specific in description box
Đáp. Speed limit
Hỏi. Is the metal pole damaged?
Đáp. N/A
Hỏi. Signals - Be specific in description box
Đáp. Caution Light, School Flasher

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.