Trash containers impair sidewalk and bus stop Đã lưu trữ

Park And Wellington Oakland, CA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

326038

Submitted To:

City of Oakland - OLD

Category:

Sidewalk

Đã xem:

4264 lần

Vùng lân cận:

Glenview

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

438997

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Rumbo al sur leaves trash cans on sidewalk impairing egress and bus stop. Please cite them.


 • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • Redgardencat (Khách)

 • oakland resident (Khách)

 • Redgardencat (Khách)

 • oakland resident (Khách)

 • City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • oakland resident (Khách)

 • irate (Khách)

 • oakland resident (Khách)

 • Guest (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • oakland resident (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • tired of the trash (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • oakland resident (Khách)

 • guest (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • tired of the trash (Khách)

 • oakland resident (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • guest (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • guest (Khách)

 • Oaklander (Khách)

 • oakland resident (Khách)

 • Oakand Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Oakand Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • oakland resident (Khách)

 • Oakand Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Oaklander (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • oakland resident (Khách)

 • Noreen (Người dùng đã đăng ký)

 • fed up (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymous (Người dùng đã đăng ký)

 • In favor of good neighbors (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • anom (Khách)

 • Glenview Neighbor (Khách)

 • Sick of it! (Khách)

 • oakland resident (Khách)

 • Glenview Neighbor (Khách)

 • Oakand Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Guest (Khách)

 • guest (Khách)

 • Guest (Khách)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng calonergan (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.