Trash/Bulk Pick-ups Đã lưu trữ

212 Green Acres Avenue Richmond VA 23224, Richmond, Virginia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3272554

Submitted To:

OLD City of Richmond

Danh mục:

Trash/Bulk Pick-ups

Đã xem:

230 lần

Vùng lân cận:

Woodhaven

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

331031

Đã gắn thẻ:

tree, trash

Mô tả

My neighbor has a couch, possible a broken dresser and tree limbs in his front ditch that may not have been reported to bulk pick up. Hopefully, the city can get someone out soon to collect those items.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of pickup is this?
Đáp. Yard Waste

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.