BEAUTIFICATION: Grounds Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2150

ID Vấn đề:

3283066

Submitted To:

Macon-Bibb County

Category:

BEAUTIFICATION: Downtown Streets & Alleys

Đã xem:

147 lần

Vùng lân cận:

Macon-Bibb County

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This ramp is filthy with litter!

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter service request location
Đáp. Entrance ramp from Bass Rd To I-75 south bound
Hỏi. Garbage carts
Đáp. N/A
Hỏi. Maintenance
Đáp. Litter/debris needs to be removed
Hỏi. Medians
Đáp. N/A
Hỏi. Triangles / Small Corners
Đáp. N/A

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.