Graffiti Removal Đã lưu trữ

2901 W Lawrence Ave Chicago, IL 60625, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

3288046

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

98 lần

Vùng lân cận:

Albany Park

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-01658519

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-01601071

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Tagging along Summit Industries east building (1st building west of river, south of Lawrence) in alley. Multiple spots hit.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Alley
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Brick - Painted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No
Hỏi. Hateful, profane, near church/school?
Đáp. No
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 7737328050

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.