Private Property Issue Đã lưu trữ

440 Norton St New Haven, CT 06511, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 10915

ID Vấn đề:

3297807

Submitted To:

New Haven

Category:

Private Property Issue

Đã xem:

3316 lần

Vùng lân cận:

Beaver Hills

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Is this house abandoned? The front roof has caved in allowing entry to all weather and wildlife.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the problem blight (trash, etc) outside, or is it a problem with the building (illegal use, housing code violation, etc)?
Đáp. Building Problem

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.