Được ghi nhận bởi: Richmond, VA

Trash/Bulk Pick-ups Được thừa nhận

1777 Leicester Richmond, Virginia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3308843

Submitted To:

OLD City of Richmond

Danh mục:

Trash/Bulk Pick-ups

Đã xem:

578 lần

Vùng lân cận:

Westover Hills West

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

332050

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Please pick up our old broken dishwasher.
Thank you

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of pickup is this?
Đáp. Appliances

Vấn đề Lân cận

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video