Damaged Electrical Service Đã lưu trữ

27 Acacia Road Freeport, The Bahamas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1455

ID Vấn đề:

3330603

Category:

Damaged Electrical Service

Đã xem:

76 lần

Vùng lân cận:

Freeport

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Power pole blowing in wind and unstable

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (check all that apply)?
Đáp. The Service Pole is bent
Hỏi. Please provide the locations or direction.
Đáp. On property at Front of building

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.