Được ghi nhận bởi: Richmond, VA

Trash/Bulk Pick-ups Được thừa nhận

400 Henrico Boulevard Richmond, VA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3331158

Submitted To:

OLD City of Richmond

Danh mục:

Trash/Bulk Pick-ups

Đã xem:

385 lần

Vùng lân cận:

Edgewood

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

332632

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Pick up a sofa, box spring, dresser, bags of clothes, etc. located in the alley of this address.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of pickup is this?
Đáp. Furniture

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video