Được ghi nhận bởi: Richmond, VA

Trash/Bulk Pick-ups Được thừa nhận

4208 Corbin Street Richmond, VA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3366307

Submitted To:

OLD City of Richmond

Danh mục:

Trash/Bulk Pick-ups

Đã xem:

466 lần

Vùng lân cận:

Washington Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

333418

Mô tả

Pick up two chairs located in the alley of this address.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of pickup is this?
Đáp. Furniture

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video