Trees (Street Trees) Đã lưu trữ

3719 Bayview Drive Alameda, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3385157

Submitted To:

City of Alameda

Danh mục:

Trees (Street Trees)

Đã xem:

498 lần

Vùng lân cận:

Alameda

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Tree is declining after sidewalk work and resident does not want to lose the trees therefore a proposed restoration approach is required.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select from the drop down menu what this request is about.
Đáp. Other
Hỏi. Please briefly describe the situation.
Đáp. Sidewalk repairs damaged the street tree and residents requests addressing declining trees.

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.