Traffic Visual Obstruction Đã lưu trữ

1975-2013 New Bern Avenue Raleigh, North Carolina Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 127710

ID Vấn đề:

3402052

Submitted To:

Raleigh City Hall

Category:

Visual Obstruction

Đã xem:

706 lần

Vùng lân cận:

East Raleigh

Được báo cáo thông qua:

https://www.raleighnc.gov

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

349822

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, tree

Mô tả

VERY DANGEROUS! If heading west into Raleigh on New Bern Ave, tree limbs are obstructing the traffic signal lights at the corner of King Charles Rd. and New Bern Avenue. PLEASE CUT BACK TREE LIMBS ASAP BEFORE SOMEONE GETS INTO AN ACCIDENT. Thanks!

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is obstructed?
Đáp. Signal
Hỏi. What is the obstruction?
Đáp. Vegetation
Hỏi. Please describe the obstruction.
Đáp. Tree limbs obstructing signal lights

  • Được thừa nhận City of Raleigh 3 (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Raleigh 3 (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Raleigh 3 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.