Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway) Đã lưu trữ

100 Fifth Avenue Redwood City, CA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3472173

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway)

Đã xem:

800 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, trash, sidewalk

Mô tả

Shopping cart filled with debris south side of 5th near waverly.
Loose debris in a shipponing cart on el camnio near the car wash

cũng đã hỏi...
Hỏi. Did the items enter a storm drain, creek or stream?
Đáp. No

7 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.