Street Light Đã lưu trữ

1207 Lincoln St Ne Minneapolis, MN 55413, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 955

ID Vấn đề:

3479853

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Street Light

Đã xem:

235 lần

Vùng lân cận:

Northeast Park

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

205863

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address or intersection closest to the street light location
Đáp. Lincoln Street NE and 12th
Hỏi. On what side of the street is the light?
Đáp. Odd
Hỏi. Issue with the light
Đáp. Light Out
Hỏi. If Other, describe issue
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Additional Information?
Đáp. Light is out
Hỏi. Contact Number (if you wish to be contacted - kept private)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.