Public Space, Streets and Drains Đã lưu trữ

2-22 Goffe Terrace New Haven, CT 06511, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3498290

Submitted To:

New Haven

Danh mục:

Public Space, Streets and Drains

Đã xem:

2558 lần

Vùng lân cận:

Beaver Hills

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk, drain problem

Bản sao của:

3498293

Mô tả

Unfriendly sidewalk. Barbarity bushes hogging the sidewalk. Cannot walk there


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.