Codes Compliance Đã lưu trữ

4100 Grove St. South Saint Petersburg/Pinellas, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2035

ID Vấn đề:

3500988

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

208 lần

Được báo cáo thông qua:

http://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

3514593, 3459186, 3404349

Mô tả

Persons at above property continue (OVER 1 YEAR) to use front yard for automobile parking at night and weekends when codes inforcement is normally off duty.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Yard Parking

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.