Được ghi nhận bởi: Sacramento County 311

Illegal dumping Được thừa nhận

6570-6600 47th Street Sacramento, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3502182

Danh mục:

Illegal dumping

Đã xem:

305 lần

Vùng lân cận:

Parkway-South Sacramento

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

208106

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

6605 or 6607 47st put this fridge in the street last week these two houses are constantly putting crap in the street and leaving it

cũng đã hỏi...
Hỏi. Additional information
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video