Missed Trash, Recycling or Yard Waste Đã lưu trữ

60 Whalers Lane Salem, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3503010

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Missed Trash, Recycling or Yard Waste

Đã xem:

69 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Được báo cáo thông qua:

http://www.salem.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

they were here but did not empty trash barrel (just mine)

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was there a holiday this week? If yes, trash pickup will be one day later this week.
Đáp. No
Hỏi. Is this address residential or commercial?
Đáp. Residential
Hỏi. Is this for Trash, Recycling, Yard Waste or More than one?
Đáp. Trash
Hỏi. Was your entire street missed or just your address alone?
Đáp. just my barrel, others next to it were emptied
Hỏi. Please describe the specific list of items that were missed:
Đáp. I put trash barrel out late last night, only two bags in it so completely closed

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.