Restaurant Complaint Đã lưu trữ

822 N State St CHICAGO, IL 60610 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3503908

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Restaurant Complaint

Đã xem:

68 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 42

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-04067438

Mô tả

Work In Progress

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the name of the restaurant?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Where is the business at this address (floor, room #, etc.)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. When did the problem occur?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.