Sewer Issue Đã lưu trữ

382-450 Massachusetts Avenue Fitchburg, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3516620

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Sanitary Sewage (wastewater) Issue

Đã xem:

321 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the issue one of the following (select one)?
Đáp. Other Issue
Hỏi. If not one of the previous sewer-related issues, please describe the issue briefly:
Đáp. Sewer odors.....and water coming from sewer manhole.
Hỏi. Please describe the location of the issue you are reporting (nearest street address, intersection of streets, etc.):
Đáp. Location is near to the City/Town line with Lunenburg, MA.
Hỏi. Is the caller reporting one of the following (select)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If caller is reporting a sewer backup, sanitary overflow from a manhole, or combined sewer outfall discharge, ask the caller for the location description (sewer backup address, nearest street address or streets intersection to overflow or outfall discharge).
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Vấn đề Lân cận

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.