Over-filled Public Trash or Recycling Receptacle Đã lưu trữ

81 Washington St Salem, MA 01970, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3524559

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Over-filled Public Trash or Recycling Receptacle

Đã xem:

180 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Overflowing but collector

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this receptacle a Big Belly solar compactor?
Đáp. No
Hỏi. Is this receptacle located at a park, beach, or playground?
Đáp. In the square to the north of City Hall

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.