Illegal Dumping in Road Đã lưu trữ

1695 Edgewood Road Redwood City, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3527370

Submitted To:

San Mateo County

Danh mục:

Illegal Dumping in Road

Đã xem:

78 lần

Vùng lân cận:

Emerald Lake Hills

Được báo cáo thông qua:

http://green.smcgov.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

old sofa, hose, sundry items thrown on turn off from Edgewood Road at corner of Edgewood Rd and Woodhue Ct

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of illegal dumping? Please select all that apply.
Đáp. Bulky (e.g. furniture, mattress, shopping cart), Loose Debris (e.g. litter, food waste, yard waste, boxes, bags)
Hỏi. Did the items enter a storm drain, creek or stream?
Đáp. No

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.