Tree Hanger on my roof Đã lưu trữ

100 Stimson Rd New Haven, Connecticut Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3527391

Submitted To:

New Haven

Danh mục:

Tree Trimming

Đã xem:

660 lần

Vùng lân cận:

Beaver Hills

Được báo cáo thông qua:

http://www.cityofnewhaven.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Bản sao của:

1444467

Mô tả

There is a tree on the corner on Stimson Rd and Rock View that is lying on my roof.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.