Illegal Dumping in Road Đã lưu trữ

285-425 Sylvan Way Emerald Hills, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3531219

Submitted To:

San Mateo County

Danh mục:

Illegal Dumping in Road

Đã xem:

241 lần

Vùng lân cận:

Redwood City

Được báo cáo thông qua:

http://green.smcgov.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Someone dumped a lot of furniture and other stuff on the side of the road!!!!

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of illegal dumping? Please select all that apply.
Đáp. Bulky (e.g. furniture, mattress, shopping cart)
Hỏi. Did the items enter a storm drain, creek or stream?
Đáp. I don't know

Vấn đề Lân cận

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.