Pothole Đã lưu trữ

Frobisher Drive Freeport, West Grand Bahama Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 13910

ID Vấn đề:

3532958

Category:

Pothole

Đã xem:

45 lần

Vùng lân cận:

Freeport

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Three (3) potholes along Frobisher Drive.
One (1) - 12" or under.
Two (2) - 7" or under.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pothole in the road way or on the road edge?
Đáp. Road
Hỏi. How big is the pothole?
Đáp. 12in or under
Hỏi. Please provide more information about the location of pothole (e.g. closest intersection, street names, etc.).
Đáp. Within East Section Subdivision. Along Frobisher Drive.

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.