Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway) Đã lưu trữ

3300-3398 Fair Oaks Ave Redwood City, CA 94063, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3544672

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway)

Đã xem:

202 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, trash, sidewalk

Mô tả

HUGE pile of trash

cũng đã hỏi...
Hỏi. Did the items enter a storm drain, creek or stream?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.