This is an unaffiliated request

No Power on the neighboring blocks Đã lưu trữ

19 Cambridge Road Livingston, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3562082

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

295 lần

Vùng lân cận:

Livingston

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

bridge

Mô tả

A squirrel got into the transformer in front of 19 Cambridge, it fried the transformer, and itself.

More than 50 homes have been without power for over an hour. PSE&G and LPD have been notified, but no response or assets sent to investigate and fix.


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.