Grass & Weeds Mowing Đã lưu trữ

10 Q St Nw Washington, DC 20001, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3588331

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Grass and Weeds Mowing

Đã xem:

77 lần

Vùng lân cận:

Shaw

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-00404616

Đã gắn thẻ:

blighted property

Mô tả

Please resolve this . It has been over two weeks since first reported


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.