Sanitation Enforcement Đã lưu trữ

779 Columbia Rd Nw Washington, DC 20001, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3615574

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Sanitation Enforcement

Đã xem:

101 lần

Vùng lân cận:

Columbia Heights

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-00433915

Mô tả

This is the scene everyday!! Too many people living in this small unit (at least 5 or 6 in less than 600 sqft). They rent so they don't care. Owner should be notified and fined.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.