Graffiti on Public Property YBCBD Đã lưu trữ

801 Harrison St San Francisco, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 6215855

ID Vấn đề:

3617319

Category:

Graffiti on Public Property YBCBD

Đã xem:

653 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti, parking meter

Mô tả

Graffiti on parking meter pole

cũng đã hỏi...
Hỏi. How Many?
Đáp. 1

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.