Cleaning Đã lưu trữ

151 4th St San Francisco, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 6215855

ID Vấn đề:

3620937

Category:

Cleaning

Đã xem:

522 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Coffee spill in front of West Moscone.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (please choose one from the options below)?
Đáp. Scrub Request
Hỏi. Which of the following structures is the issue located on/near (please choose one from the options below)?
Đáp. Building

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.