Street Light Out Đã lưu trữ

12 Dixfield Road Worcester, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3682670

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Street Light Out

Đã xem:

966 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pole wooden or metal?
Đáp. This is a wooden pole.
Hỏi. What is the pole number? (This is about eye-level on the pole.)
Đáp. The # on the pole is 3.
Hỏi. Is the light completely out or cycling (flickering on and off)?
Đáp. The light is completely out.

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.