Property Maintenance & Code Violations Đã lưu trữ

615 Sw Jewell Topeka, Kansas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3712689

Submitted To:

City of Topeka

Danh mục:

Property Maintenance & Code Violations

Đã xem:

261 lần

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

70283

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Tenant has knocked wall out of NW corner of house and the yard is covered with trash. Household trash is littered all over west and north yard. Back porch is overflowing with trash and even more in alley.


6 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.