Drainage/Ditch Maintenance Đã lưu trữ

415 Se 15 Street Gainesville, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 455

ID Vấn đề:

3720687

Submitted To:

Roads & Streets

Category:

Maintenance Ditch/Drainage/Flooding

Đã xem:

347 lần

Vùng lân cận:

311GNVPolice Sector 4

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

9776

Đã gắn thẻ:

drain problem

Mô tả

The ditch behind the provided address is clogged overflowing into the yards surrounding the home. Please send someone to unclog the ditch so the water can flow as needed.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of issue is occurring?
Đáp. Flooding
Hỏi. Please identify where the issue is occurring?
Đáp. Ditch

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.